Kaj je električno polje ?

Električno polje nastane tam, kjer je prisoten električni naboj. Prisoten je ob vtičnici, razdelilni dozi in električnih napravah. Vsak električni prevodnik, ki je pod napetostjo, okoli sebe ustvarja električno polje. To obstaja tudi takrat, ko električni tok ne teče (tudi ko so naprave izklopljene). Dovolj je že, če so naprave priključene na omrežje, še do večjega elektromagnetnega polja pa pride, ko napravo vklopimo, in ko skozi napravo steče tok.

Testiranje

QUARDION je testiran v sodelovanju z akreditiranim laboratorijem za merjenje elektromagnetnih sevanj – EKOSYSTEM ekološki in varstveni inženiring d.o.o. V skladu z uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur.I.RS, št.:70/96, 4. člen) smo izvedli testiranje s pomočjo merilnika elektromagnetnega sevanja. Meritve smo opravili pri električni vtičnici (230 VAC) z in brez Quardiona. Ocena merilnih rezultatov pokaže, da je največja vrednost električne poljske jakosti pri električni vtičnici brez zaščite. Pri testiranju električne vtičnice zaščitene s Quardionom pa je vrednost električne poljske jakosti zanemarljiva.