Varovanje podatkov

POGOJI POSLOVANJA
16 oktobra, 2018
Piškotki
27 oktobra, 2018

Spoštujemo zasebnost naših strank in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno s predpisi in zakonodajo veljavno v Republiki Sloveniji (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR).

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim, ter pogodbenim partnerjem s katerimi imamo vzpostavljene ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Podatke zbiramo in uporabljamo v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno zagotavljanje naših storitev in izvajanje delovnih procesov.

 

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov je podjetje AVTOMATIZACIJA, Lovrenc na Dravskem polju 56A, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

Za informacije za obdelavo podatkov se lahko obrnete na elektronski naslov quardionshop@gmail.com.

Posamezniki lahko glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, kadarkoli stopijo v stik z uradnimi zastopniki podjetja.

Spletno mesto ne zbira vaših osebnih podatkov, razen takrat, kadar vi to omogočite, kar se lahko zgodi takrat, ko:

  • oddate spletni obrazec,
  • se registrirate (naredite uporabniški račun),
  • opravite nakup (uspešno oddate naročilo).

Vaše podatke obdelujemo izključno za namene, ki so nam bili posredovani.

 

Način in nameni obdelave podatkov

Podjetje AVTOMATIZACIJA osebne podatke strank obdeluje in hrani za namen poslovne komunikacije in ohranjevanja stika s strankami. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oziroma povpraševanja posameznika.

Za zbiranje osebnih podatkov uporabljamo storitve Googlovega oblaka, ki zagotavlja varnost po GDPR direktivi. Uporabnik lahko ureja svoje osebne podatke preko obrazca, ki ga dobi ob podanem soglasju za uporabo osebnih podatkov na registriran elektronski naslov.

 

Obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Poleg podjetja AVTOMATIZACIJA, lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

(i) osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;

(ii) osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

 

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Zahtevo o vpogledu v informacijo o tem, katere vaše osebne podatke hranimo, lahko kadarkoli pošljete na naš e-naslov quardionshop@gmail.com, ali po navadni pošti na sedež podjetja AVTOMATIZACIJA, Lovrenc na dravskem polju 56A, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov ali po navadni pošti.

Ko bomo prejeli vaš umik soglasja, bomo vaše podatke izbrisali v roku 15 delovnih dni.

 

Roki hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

Comments are closed.